Đáng chú ý

Hội nghị Thường niên Truyền thừa Drukpa:

Từ 24/12/2014 đến 01/01/2015 Tự viện Núi Druk Amitabha, Kathmandu, Nepal.
Đăng ký: Drukpavietnam@gmail.com

Hành hương triều bái thánh địa (Eco-Pad Yatra) lần thứ 7:

Thời gian: 1-30/11/2014, tại các thánh địa Phật tích Ấn Độ - Nepal

Với Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, chư Thượng sư, Tăng đoàn Drukpa, các Phật tử, tình nguyện viên toàn thế giới!

Thông tin chi tiết trên trang web chính thức: http://www.padyatra.org

Địa chỉ điểm phát hành sách Drukpa Việt Nam 

Kinh Phổ Hiền tiếng Tạng

Cầu nguyện 21 Phật Độ Mẫu Tara tiếng Tạng

Nghi quỹ Lục Độ Phật Mẫu Tara giản lược tiếng Việt

Xem lại đầy đủ video từng ngày diễn ra Pháp Hội 2014 tại đây 

 

Tin mới nhất