Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • Chúc mừng năm mới 2022!
  • Sáu loại Bản tôn trong thực hành Nghi quỹ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
  • Nguyệt Thực - Thời Điểm Công Đức Tăng Trưởng 100 Triệu Lần
  • Công hạnh cứu độ chúng sinh của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
  • Hiểu để sống cuộc đời ý nghĩa
  • TÂM LẠC QUAN CHUYỂN HÓA MỌI CHƯỚNG NGẠI BẤT AN
  • ĐÃ ĐẾN LÚC CHỮA LÀNH TÂM
  • GỠ BỎ NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM CỦA BẢN NGÃ

Tin mới nhất

Địa Tạng (Bồ tát), tiếng Phạn là Khất Thoa Để Bá Sa (Ksitigarbha), tiếng Hán gọi đủ là “U minh Giáo chủ Địa Tạng vương Bồ tát”. Địa Tạng Bồ tát ở trên cung trời Đao Lợi (là cảnh trời thứ 2 trong...
Trong Kim cương thừa, Thượng sư là quan trọng nhất vì Ngài chính là tinh túy của toàn bộ Tam Bảo, Tam Căn Bản, Tam thân Phật, Tam thế Phật. Thượng sư đã trải nghiệm sự chứng ngộ cho nên những phẩm...
Tư tưởng then chốt trong triết lý sống Phật giáo có liên quan tới phạm trù “bám chấp” và việc lý giải những bám chấp của chúng ta vào sự vật, hiện tượng, con người chính là nguyên nhân dẫn đến vô vàn...
ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས།   ། SHIN TU ZÖE KEI NGEN SONG DUG NGEL NAM/ Ác thú tam đồ khổ khó nhẫn, སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུར་ཐུབ་པས་གསུངས།   ། DIG PEI LÉ...

Sự kiện nổi bật

Việt Nam
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

Tin xem nhiều

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,578,739
Số người trực tuyến: