Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • SỰ TỈNH THỨC LÀ MỘT MÓN QUÀ
  • Đức Phật – Bậc Thầy về giáo dục tâm linh
  • Ba điều tâm niệm
  • Lễ trà tì đức Pháp chủ Je Khenpo đời thứ 68 tổ chức vào ngày 07/11/2020 tại Bhutan
  • Diệu dụng của tâm Đại bi Quan Âm giúp hóa giải ách nạn
  • Các Tự Viện Và Trung Tâm Thực Hành Thuộc Truyền Thừa Drukpa Đồng Loạt Cầu Nguyện Cho Việt Nam
  • PRAY FOR VIETNAM - Cùng Cầu Nguyện Cho Đồng Bào Miền Trung Vượt Qua Thiên Tai
  • Công hạnh cứu độ chúng sinh của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

Tin mới nhất

“Căn bản Thượng sư tượng trưng cho cả ba ngôi Tam Bảo. Thân Ngài là Tăng bảo, lời Ngài là Pháp bảo, tâm Ngài là Phật bảo. Thượng sư là hiện thân của tất cả thành tựu, tri thức và tất cả sự giác ngộ....
Theo sử liệu ghi: Khi một vị Phật ra đời độ sinh luôn "thị hiện" tám tướng thành đạo (bao gồm: giáng Đâu suất tướng..., đến Niết bàn tướng). Điều này xem như một chứng thực cho một đức Phật - bậc...
  Ông A nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chắp tay, quỳ dài bạch Phật: “Thưa Thế tôn, nếu cái thấy nghe đó thật không sinh diệt thì làm sao đức Thế tôn lại gọi bọn chúng tôi bỏ mất chân...
Nếu giáo pháp chân chính không được thực hành nhằm mục đích giải thoát giác ngộ mà chỉ để giao lưu xã hội hay quan hệ phù phiếm thì điều đó chẳng có ý nghĩa Không bao giờ được phép thực hành Phật...

Sự kiện nổi bật

Việt Nam
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

Tin xem nhiều

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,322,855
Số người trực tuyến: