Đáng chú ý

Drukpa Việt Nam xin trân trọng kính báo tới quý vị Phật tử và Thiện hữu tri thức gần xa thời gian và địa điểm tổ chức các buổi lễ :
* Ngày 8.7 (âm lịch): Lễ Phổ độ gia tiên sẽ được tổ chức tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.
* Ngày 14.7 (âm lịch) : Lễ Tự tứ - Vu lan sẽ được tổ chức tại Tịnh thất Tây Thiên.

Kinh Phổ Hiền tiếng Tạng

Cầu nguyện 21 Phật Độ Mẫu Tara tiếng Tạng

Nghi quỹ Lục Độ Phật Mẫu Tara giản lược tiếng Việt

Địa chỉ điểm phát hành sách Drukpa Việt Nam 

Xem lại đầy đủ video từng ngày diễn ra Pháp Hội 2014 tại đây 

 

Tin mới nhất