Đáng chú ý

Ủng hộ quỹ Live To Love cứu trợ Nepal

Địa chỉ điểm phát hành sách Drukpa Việt Nam :

Kinh Phổ Hiền tiếng Tạng

Cầu nguyện 21 Phật Độ Mẫu Tara tiếng Tạng

Nghi quỹ Lục Độ Phật Mẫu Tara giản lược tiếng Việt

Xem lại đầy đủ video từng ngày diễn ra Pháp Hội 2014 tại đây 

 

v

Tin mới nhất