Trung tâm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trung tâm

Tin tức cập nhật mỗi ngày
83
    HONG KONG DRUKPA HONG KONG Druk Foundation Ltd. Room 1503, The Phoenix No. 21-25 Luard Road, Wanchai, Hong Kong Tel : 852 6148-9089    Fax : 852 2887-6880 Email :  ">info@drukpa-hk.org // Website :...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,000,087
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 16/03 - 18/03/2018: Pháp hội kéo dài 3 ngày tại Đại Bảo Tháp với sự hiện diện và ban gia trì của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa gồm những điểm nhấn vô cùng đặc biệt. XEM LỊCH CHI TIẾT