Bạn đang ở đây

Trung tâm

Tin tức cập nhật mỗi ngày
44
    HONG KONG DRUKPA HONG KONG Druk Foundation Ltd. Room 1503, The Phoenix No. 21-25 Luard Road, Wanchai, Hong Kong Tel : 852 6148-9089    Fax : 852 2887-6880 Email :  ">info@drukpa-hk.org // Website :...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 329,924
Số người trực tuyến:
Tích lũy phúc đức cho bản thân và gia đình năm 2017
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2017 - Tạ đàn vào khóa Đại lễ ngày vía Đức Phật Quan Âm (tức 16/03 - 19/03/2017) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Đăng ký tham gia