Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Mười bất thiện nghiệp cần tránh gồm những gì?

Sát sinh

Trộm cắp

Tà dâm

Nói dối

Nói lời thêu dệt

Nói lời thô lỗ

Nói lời vô ích

Tham lam

Ác ý

Tà kiến

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,693,389
Số người trực tuyến: