Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

“Ngũ uẩn” bao gồm những gì?

Sắc

Thụ

Tưởng

Hành

Thức

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,388,552
Số người trực tuyến: