Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Chữ “bảo” trong Tam bảo mang những phẩm chất nào dưới đây?

Hiếm có

Sáng suốt

Trong sạch

Uy lực

Đẹp đẽ

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,888,814
Số người trực tuyến: