Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Quý vị có tin vào Nghiệp không? Nghiệp mang bốn quy luật, đó là những gì?

Nghiệp là chắc chắn

Nghiệp tăng trưởng

Nếu chúng ta không làm một hành động nào thì ta sẽ không nhận quả báo đó

Nghiệp không bao giờ mất

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,000,025
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 16/03 - 18/03/2018: Pháp hội kéo dài 3 ngày tại Đại Bảo Tháp với sự hiện diện và ban gia trì của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa gồm những điểm nhấn vô cùng đặc biệt. XEM LỊCH CHI TIẾT