Tiêu trừ chướng ngại do tiền bạc đem lại | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tiêu trừ chướng ngại do tiền bạc đem lại

2282
30/07/2023 - 19:54
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017)
 

Nếu có ai hỏi rằng Zambhala (Đức Hoàng Tài Bảo Thiên) nghĩa là gì, thì có thể nói rằng Hoàng Tài Bảo Thiên có 3 cấp độ của Pháp thân, Báo thân và Hoá thân. Tuy nhiên với căn cơ và trình độ của chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với Hoá thân của Ngài. Vì phiền não, tham sân che phủ nên chúng ta rất khó khăn để tiếp cận với Pháp thân và Báo thân. Hoá thân của Ngài đi vào cuộc đời đến với chúng sinh để cứu độ vì thế dễ dàng kết nối, dễ dàng đón nhận sự gia trì. Bởi vậy chúng ta cần quán tưởng bậc Thầy chính là Hoá thân của Hoàng Tài Bảo Thiên.

 

17554353_1454103651288992_1886356760700553665_n.jpg

 

Sự gia trì của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên giúp chúng ta tiêu trừ chướng ngại do tiền tài vật chất đem lại. Bởi vật chất có hai mặt, nếu biết sử dụng đúng nghĩa sẽ đem lại hạnh phúc, lợi ích cho tha nhân. Còn mặt tiêu cực, nếu chúng ta bám chấp vào vật chất sẽ đem tới khổ đau. Khi chúng ta có nhiều tiền, chúng ta trở nên kiêu căng, thấy cái tôi của mình rất lớn. Rồi do kiêu căng, tâm chúng ta lại sân giận, ghen ghét… Tiền có thể đem lại khổ đau, phá tan hạnh phúc trong gia đình. Nếu chúng ta đón nhận được sư gia trì từ Hoàng Tài Bảo Thiên thì tất cả những chướng ngại do vật chất đem đến sẽ được tiêu trừ, chúng ta biết cách sử dụng vật chất đúng đắn để đem lại hạnh phúc, bình an cho gia đình và xã hội.

 

18275231_1501518259880864_8407502173883877773_n.jpg

 

Vừa rồi các Phật tử chắp tay đọc lời phát nguyện Quy y. Ý nghĩa của việc Quy y, tôi đã từng giảng vào những buổi trước. Quy y là căn bản, là tinh tuý của người tu theo Nguyên thuỷ Phật giáo, theo Đại thừa hay Kim Cương thừa. Nếu không có Quy y, chúng ta không bước vào cửa đầu nhập đạo, chúng ta không thể tu tập trên con đường giải thoát. Bởi vậy bất kỳ một pháp tu tập tâm linh nào, chúng ta đều cần thực hành Quy y Tam Bảo.

 

Ý nghĩa của việc thực hành giáo pháp

 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong hình tướng con người hơn 2.500 năm về trước tại Ấn Độ và đạt đến giác ngộ. Sau khi đạt giác ngộ, Ngài giảng dạy các chân lý của vũ trụ, giảng dạy bài kinh Tứ diệu đế, giảng dạy nhiều phương pháp tu tập cho chúng sinh thực hành, sửa mình. Chữ ’giáo pháp’ thì tu là sửa. Tại sao chúng ta cần phải sửa? Giống như một chiếc xe ô tô bị hỏng, chúng ta cần sửa chữa cho nó, chúng ta cần sửa cách nói sai lầm, hành động sai lầm và cách nghĩ sai lầm. Đây là ý nghĩa của việc thực hành giáo pháp.

 

17629636_1454103867955637_5990688959571829959_n.jpg

 

Trong Tam bảo quan trọng nhất là Pháp bảo. Bởi nếu không có giáo pháp thì không thể Quy y. Giống như khi các Phật tử đi khám bệnh, bác sỹ giỏi, bệnh viện thì đầy đủ các phương tiện nhưng nếu không có thuốc chúng ta sẽ không thể chữa khỏi bệnh. Cũng như vậy cho dù Đức Phật và Tăng đoàn của Ngài giáng thế nơi cuộc đời này song nếu chúng ta không chịu tiếp nhận giáo pháp, không ứng dụng giáo pháp vào cuộc sống để chữa những căn bệnh của chính mình thì chắc chắn những căn bệnh trầm kha của tham sân si sẽ không bao giờ khỏi được. Bởi vậy khi phát nguyện Quy y, chúng ta nguyện giữ gìn giới nguyện, xin phát nguyện trọn đời thực hành theo những gì Đức Phật dạy, hướng cuộc đời mình vào con đường chân thiện mỹ.

 

Bố thí là phương pháp tu tập của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên

 

17361622_1443933328972691_5570179764345155689_n.jpg

 

Trong việc thực hành, Đức Phật đã từng giảng về Lục độ Ba la mật, là 6 phương pháp tu tập, trong đó Bố thí đứng đầu tiên. Bố thí là phương pháp tu tập của Ngài Hoàng Tài Bảo Thiên. Ngài đã từng vô số, vô lượng a tăng tỳ kiếp thực hành công hạnh bố thí, nhờ có việc thực hành bố thí Ngài thành tựu pháp và trở thành Đức Phật Bảo Sinh. Thế ấn của Ngài là thí nguyện ấn, là bàn tay mở ra ban cho chúng sinh tất cả mọi sở cầu. Chúng ta muốn đạt được thành tựu như Ngài chúng ta cần tập mở rộng tay mình, mở rộng lòng mình, đừng nắm giữ cho riêng mình, hãy bố thí đi những gì mình đang có, bố thí đi tài sản, sức khoẻ, thời gian, chia sẻ tất cả những gì mình có cho cộng đồng. Đấy là những nhân mà chúng ta tích luỹ để đời này, vô lượng kiếp sau tài bảo sẽ đến với chúng ta một cách dồi dào kèm theo đó là hạnh phúc chứ không phải khổ đau.

 

17426316_1448311478534876_2384072067580595124_n.jpg


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,060,144
Số người trực tuyến: