Giới thiệu Drukpa Việt Nam | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giới thiệu Drukpa Việt Nam

11478
30/12/2015 - 22:35
 
(Logo Truyền thừa Drukpa)
 
Drukpa Việt Nam là trung tâm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thuộc Truyền Thừa Phật giáo Kim Cương thừa Drukpa đứng đầu bởi Bậc Toàn Tri Tôn Quý, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Drukpa Việt Nam là sự kết hợp của mô hình Tự viện tu tập theo Truyền Thừa Drukpa, Đạo tràng hành trì, Trung tâm nhập thất, Trung tâm phát hành, Trung tâm y tế, cứu trợ và những dự án bảo tồn di sản văn hóa tâm linh vật thể và phi vật thể, kiến trúc xây dựng, điêu khắc, bảo tháp, các bộ tượng nghệ thuật Kim Cương thừa, các bộ tượng Truyền thừa Thượng sư và nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật Mật giáo linh thiêng khác.
 

(Bậc Toàn Tri tôn quý Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa)
 

Được sự cho phép của Bậc Toàn Tri Tôn Quý, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa (www.drukpa.org) và Nhà Xuất Bản Quốc Tế Drukpa (www.drukpa.com) của Ngài cấp bản quyền, Trung tâm Drukpa Việt Nam hân hạnh chuyển dịch, biên tập, ấn tống và phát hành những tác phẩm nguyên bản và dịch bản của NXB Quốc Tế Drukpa về nhiều lĩnh vực: lịch sử, sự kiện, văn hóa, nghệ thuật, Kinh điển giáo pháp Kim Cương thừa, các nghi quỹ tu trì, đặc biệt là những bình luận giảng pháp của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, các Nhiếp Chính Vương và lịch đại chư vị Thượng sư Truyền Thừa Drukpa các đời quá khứ và hiện tại.

Để biết thêm thông tin về Drukpa Việt Nam xin mời hãy ghé thăm trang web www.drukpavietnam.org, www.facebook.com/drukpavietnam hoặc liên hệ với chúng tôi theo hòm thư điện tử drukpavietnam@gmail.com.
 
Trang web rất đẹp
Lak 8 năm 6 months

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,072,889
Số người trực tuyến: