Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche

Tin tức cập nhật mỗi ngày
8 112
ĐỨC NHIẾP CHÍNH VƯƠNG THUKSEY RINPOCHE   Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche đời thứ I   Bậc Hộ trì chúng sinh, Đức Kyabje Thuksey Rinpoche đời thứ nhất đản sinh năm 1916  tại thánh địa Tsari phía Nam Tây Tạng trong gia đình tôn quý dòng tộc Mukpo của bậc Từ Phụ, cũng...
2 214
PHỎNG VẤN RIÊNG ĐỨC NHIẾP CHÍNH VƯƠNG DRUKPA THUKSEY RINPOCHE HIỆN ĐỜI Chúng tôi có thiện duyên được gặp Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche hiện đời (đời thứ II) trong khóa nhập thất mười bốn ngày Vajra Kilaya ở Drukpa Plouray - Paris vào tháng 8 năm 2003. Michael Kern, thay mặt...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,060,248
Số người trực tuyến: