Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

Tin tức cập nhật mỗi ngày
9 086
Kinh điển Sangay Phepo Chey dạy rằng mặc dù có rất nhiều các bậc giác ngộ viên mãn công đức lợi ích cho vô số chúng sinh, hoàn thành tạo ra các cõi Tịnh Độ do công đức và hồi hướng của mình và thành tựu Phật tính của Tam thân; song trong khi vẫn còn an trụ trong cảnh giới Pháp thân với lòng từ bi...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,060,246
Số người trực tuyến: