Thượng sư | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thượng sư

Tin tức cập nhật mỗi ngày
2 034
Bài giới thiệu của Đức Pháp Vương về bậc Thượng sư của Ngài: Đức Thuksey Rinpoche đời thứ I. Tôi không dám nhắc đến Pháp danh của Ngài nhưng vì lợi ích vô lượng hữu tình, xin được giới thiệu Ngài là “Ngawang Gyurme” nghĩa là "Viên Âm Thần lực Bất Biến". Ngài còn có pháp danh là "Mipham Shedrub...
189
  (Đức Kyabje Do Drupchen) Thánh địa Do là nơi thành tựu giả Jigmed Thrinlay Odzer an trú và giải thoát chúng sinh với lòng từ bi vô hạn. Drupchen tiếng Tây tạng là đại thành tựu giả (bậc thầy vĩ đại chứng ngộ). Do đó, hai pháp danh được đặt cùng nhau và Ngài có hồng danh tôn quý: Do...
195
(Đức Kyabje Trulshik)   Từ khi còn nhỏ Ngài đã được xác nhận là Hóa thân của Đức Trulshik Dongak Lingpa. Bậc thầy đầu tiên của Ngài là Dzatrul Dorje Chang, một trong ba đại đệ tử của Đức Trulshik Dongak Lingpa. Một hôm, sau khi Đức Trulshik Dongak Lingpa viên tịch, Đại sư Dzatrul...
191
(Đức Ontrul Rinpoche) Ngài được ấn chứng là Hóa thân của Đức Thangton Gyalpo, một trong những hành giả yogi vĩ đại nhất của Tây Tạng. Trong hoá thân trước, Ngài là một trong những Thượng sư đứng đầu Truyền thừa Nyingma Kathok có trụ xứ tại chùa Zhichen - cũng chính là ngôi chùa cha tôi ở...
100
(Đức Lobpon Gangri Kunsang Dorje) Ngài Lobpon Gangri Kunsang Dorje (1919-1990), sinh năm 1919 tại Dri Ji, phía dưới tự viện Drira Phug và tự viện Jiwu , phía Bắc của đỉnh Kailash. Ngài là con trai thứ năm trong trong gia đình có bảy người con, phụ thân là Ngài Kardar còn mẫu thân là Bà...
182
(Đại thành tựu giả Gen Khyentse) Tôi không thể thuật lại hết tiểu sử của Ngài lúc này, tuy nhiên tôi muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm tuyệt vời về khoảng thời gian tuyệt vời  khi tôi được ở bên Ngài. Ngay cả trong lúc chơi đùa thư giãn với Ngài cũng mang lại cho tôi rất nhiều...
616
(Đức Kyabje Dudjom Yeshe Dorje) Bậc Thầy của những hành giả yogi vĩ đại, ở thế kỷ 20, Jigdral Yeshe Dojre, thường được biết với hồng danh Dudjom Rinpoche. Ngài là Hóa thân của Đức Kyeo Chung Lotsawa, một trong hai mươi lăm đại đệ tử của Đức Liên Hoa Sinh. Ngài cũng là Hóa thân của Đức...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,060,231
Số người trực tuyến: