Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Có được thân người quý giá có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi tám nạn lớn, tám nạn lớn đó là những gì?

Thoát cảnh địa ngục

Thoát khỏi cảnh Ngã quỷ

Thoát cảnh súc sinh

Thoát cảnh sinh lên cõi Trời Trường thọ

Thoát khỏi cảnh sáu căn khiếm thiếu

Thoát khỏi cảnh sinh ra nơi biên địa

Thoát khỏi cảnh sinh vào thời không có Phật

Thoát khỏi cảnh không có tín căn

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,918,191
Số người trực tuyến: