Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Khẩu của Thượng sư nêu biểu cho điều gì?

Pháp thân

Báo thân

Hoá thân

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,060,203
Số người trực tuyến: