Kính mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kính mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche

552
14/02/2019 - 14:08
Kính mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche!
Nguyện cầu Ngài trụ thế dài lâu vì lợi ích hết thảy chúng hữu tình!


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,918,220
Số người trực tuyến: