Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII tại chùa Tây Thiên ngày 19/03 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII tại chùa Tây Thiên ngày 19/03

65
21/03/2010 - 00:00

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,060,192
Số người trực tuyến: