Căn Bản Thượng Sư Là Một Vị Phật | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Căn Bản Thượng Sư Là Một Vị Phật

627
12/06/2020 - 14:54

Bạn cần một bậc Thầy khai thị, một bậc Thầy mà bạn tôn trọng, một bậc Thầy mà bạn lắng nghe và cố gắng hết mình để làm theo những lời khuyên của Ngài. Khi bạn thực sự muốn trở thành một hành giả Kim Cương thừa thì bậc Thầy gốc là vô cùng cần thiết. Bởi lúc đó trong tri kiến của bạn, bậc Thầy của mình chính là một vị Phật thật sự. 

 

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa)

Đây không phải là sự thực hành đơn giản. Chỉ một phần rất nhỏ những người muốn lắng nghe giáo pháp và trau dồi hiểu biết trên bình diện tri thức, thực hành và áp dụng vào việc chuyển hóa cuộc sống của chính mình mới thật sự là đệ tử của Phật và được quyền gọi bậc Thầy của mình là Căn bản Thượng sư.

Đức Phật thật sự

Trong Kim Cương thừa, việc tin tưởng Căn bản Thượng sư của mình như một vị Phật là điều rất quan trọng. Vì thế một bậc thầy cần có những phẩm hạnh nhất định. Tại sao bạn cần tin rằng Căn bản Thượng sư, không chỉ Căn bản Thượng sư mà tất cả mọi người, bao gồm chính bản thân bạn cần được nhìn nhận là Phật? Khi nhắc đến Phật, thông thường hình ảnh lập tức xuất hiện trong tâm bạn là một vị đang tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Nhưng đó chỉ là hình ảnh về Phật, về thân Ngài chứ không phải Đức Phật thật sự. 

Đức Phật thật sự chính là trí tuệ bất nhị, trí tuệ siêu vượt khỏi mọi phóng chiếu ngụy tạo về các hiện tượng của bạn. Vị Phật đó nằm trong tâm bạn, trong tất cả chúng ta nếu bạn không có những ý niệm phóng chiếu, ngụy tạo. Tất nhiên, thật không dễ để nhìn nhận mọi người đều là Phật. Vì vậy, đầu tiên hãy thực hành nhận thức vị Thầy của mình là Phật. Sau đó, bạn cầu nguyện đến Ngài, quán tưởng Ngài trong hình tướng vị Phật, còn bên trong trưởng dưỡng sự thấu hiểu rằng chân Thượng sư chính là trí tuệ bất nhị, trạng thái tự nhiên không ngụy tạo của tất cả các hiện tượng, cho dù hình tướng vị Thầy có thể ra sao nhưng đó lại là vị thầy thật sự. Tiếp đó, tất cả phương pháp thực hành của Kim Cương thừa luôn là hòa tan bậc Thầy vào chính bản thân bạn. Bằng cách này bạn thấu hiểu được rằng trạng thái tâm không ngụy tạo bên trong chính là vị Thầy thực sự, là Phật, hay bạn và Phật vốn luôn bất khả phân từ trước tới nay. 

Trực kiến trạng thái không tạo tác của tâm

Vì thế, trong Kim Cương thừa, chúng ta cố gắng nhận thức bậc Thầy là Phật, cố gắng hòa nhập Ngài vào trong chính mình, cố gắng không nghĩ về quá khứ hay phóng chiếu tương lai, an trú trong trạng thái tỉnh thức hiện tại. Bạn không bác bỏ bất cứ cảm xúc nào, tâm chí thành, cảm xúc tiêu cực… nhưng bạn cũng không chấp nhận điều đó, chỉ đơn giản để mọi thứ tự nhiên không ngụy tạo. Như thế bạn có thể trực kiến trạng thái không tạo tác của tâm. Đó là lý do đối với hành giả Kim Cương thừa thực thụ, khi niềm vui và hạnh phúc đến, họ không bác bỏ, chỉ để mặc mọi thứ trở lại trong bản chất tự nhiên của chính nó. Việc này giống như con sóng trở lại biến mất trong đại dương bao la. Tất cả xúc tình, tri kiến lầm lạc tan biến trở lại trong bản chất tâm vốn có của chúng ta. Tương tự như việc chỉ có loài chim công mới tiêu hóa được các loại cây độc khiến nó lộng lẫy hơn, không phải ai cũng phù hợp với Kim Cương thừa.

 

~ Trích ấn phẩm “Tam thừa Phật giáo và Truyền thừa tinh tuý”, tác giả: Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,991,559
Số người trực tuyến: