Hạnh ngộ Bậc Thầy - cửa ngõ vào vạn Pháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hạnh ngộ Bậc Thầy - cửa ngõ vào vạn Pháp

840
20/11/2022 - 18:27
Tâm là cửa ngõ vào vạn pháp:
Siêu việt lưới tà kiến nhị biên
Trước bản tâm ban sơ giải thoát -
Đức Thượng sư tuyệt đối chân như
Con chí thành đỉnh lễ quy y.
 
(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa)
 
Mọi Kinh điển và Mật điển đều dạy rằng để hiểu biết đầy đủ về con đường đạo, hành giả phải nương tựa vào một bậc Thượng sư. Sự thật này có thể được minh chứng bằng việc phân tích duy lý trí. Ví dụ, nếu một người đang đi sai hướng, người đó sẽ tiếp tục đi về hướng ấy cho đến khi gặp một người biết đường. Khi được chỉ cho con đường đúng, anh ta sẽ nhận ra từ trước đến giờ mình đã đi lầm hướng và giờ mình cần phải đi con đường nào. Sau đó anh ta sẽ cố gắng đi đúng đường. 
 

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Drukpa Thuksey Rinpoche)
 
 Tương tự như vậy, chúng ta luôn một mực cho rằng vạn pháp huyễn ảo là có thật để rồi bị trôi lăn không ngừng trong vòng quay của bám chấp và sân giận. Thay vì làm chủ tiền bạc và danh tiếng, chúng ta trở thành nô lệ của chúng, miệt mài làm việc ngày đêm để có được những thứ này. Đây là cách chúng ta đã sống từ đời này sang đời khác cho đến khi may mắn được hạnh ngộ một bậc Thầy tâm linh, một bậc Thượng sư chỉ cho ta con đường tu tập đúng đắn.
  
 
(Phật tử Drukpa Việt Nam cầu nguyện Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche Trường thọ)
 
Sau khi được Thượng sư khai thị về tự tính huyễn ảo của vạn pháp, về sự không tồn tại của bản ngã, rằng mọi bám chấp đều là vọng tưởng, dạy cho chúng ta con đường đạo tu tập hợp nhất từ bi và tính không, thì chúng ta bắt đầu nhìn nhận cuộc sống từ một góc độ mới và trưởng dưỡng trí tuệ nhờ việc nghe giảng pháp và suy ngẫm. Khi nhận thức mới còn chưa rõ ràng dần ổn định hơn thông qua trải nghiệm, một cảm giác hỷ lạc đặc biệt lớn dần trong tâm chúng ta. Xả ly sự bám chấp vào của cải, dục lạc và danh tiếng thế gian giúp chúng ta bắt đầu làm chủ được vạn pháp bao gồm cả quyền lực và của cải. Không chỉ có vậy, chúng ta sẽ đạt được quả vị tu tập tối thượng và có thể trải nghiệm hỷ lạc vô biên. Một trong những kết quả của hỷ lạc này là khi áp dụng giới luật vào đời sống thường nhật và kiên trì giữ giới, chúng ta có thể đảo ngược con đường mê lầm - bám chấp vào việc coi vạn pháp huyễn ảo là chắc thật, thay vào đó có thể thực hành tu tập đúng đắn để đạt được chân hạnh phúc, an lạc.

Trích từ ấn phẩm Tự truyện Pháp ký, tác giả Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành 2017
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,754,580
Số người trực tuyến: