Cầu nguyện Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cầu nguyện Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara

633
02/01/2020 - 09:00
Việt Nam
ĐỨC LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA
 
Chủng tử tự: TAM
Tâm chân ngôn:   OM TARE TUTTARE TURE SOHA

 
Trong kinh dạy: Đức Lục Độ Mẫu đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Thể tính của Ngài chính là Phật Mẫu đã thành tựu vô lượng vô biên sự nghiệp công đức độ sinh. Ngài là Bản tôn của chư Thánh Độ Mẫu.
Thân Đức Lục Độ Phật Mẫu có sắc xanh lục gợi lên sự chữa lành mát mẻ của rừng thuốc quý. Ngài an tọa trên đài sen với tư thế du hý nêu biểu cho những công  hạnh tức khắc cứu  độ chúng sinh.
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,991,560
Số người trực tuyến: