Sách Nói "Hạnh Phúc Tại Tâm - 04 Hạnh phúc chính là tự tính của Bạn" | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sách Nói "Hạnh Phúc Tại Tâm - 04 Hạnh phúc chính là tự tính của Bạn"

874
20/08/2017 - 06:44
“Bạn không cần phải có lý do để hạnh phúc, bởi hạnh phúc chính là bản chất của bạn. Hạnh phúc không phải thứ để chúng ta theo đuổi hay đánh đổi. Đừng khóa chặt hạnh phúc và dán nhãn “Chỉ dùng trong những dịp đặc biệt”!
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,060,247
Số người trực tuyến: