Công hạnh và tâm nguyện Bậc hoá thân Liên Hoa Sinh, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công hạnh và tâm nguyện Bậc hoá thân Liên Hoa Sinh, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

443
14/10/2015 - 00:00

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,048,122
Số người trực tuyến: