Nguồn gốc và uy lực của pháp tu Hỏa tịnh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nguồn gốc và uy lực của pháp tu Hỏa tịnh

737
11/02/2019 - 06:08

“Hoả” tức là chúng ta dùng lửa để đốt. “Tịnh” hàm nghĩa sự thanh tịnh và tịnh hoá được tất cả các chướng ngại của chúng ta. Trong lịch sử đạo Phật, pháp tu Hỏa tịnh có từ thời Đức Phật chứ không phải chỉ có trong Kim Cương Thừa. Khi Đức Phật còn tại thế, vì muốn chuyển hoá các ngoại đạo thờ Lửa, Ngài đã dạy pháp tu Hỏa tịnh. Và nhờ đó ba anh em ông Kiều Trần Như cùng ba ngàn đệ tử của ngoại đạo thờ Lửa đã chuyển theo Phật pháp.

Chúng ta cần biết mọi chúng hữu tình, từ loài người, động vật, thậm chí đến các loài ngã quỷ đều chịu ảnh hưởng từ sự ô nhiễm môi trường. Ý nghĩa của nghi quỹ cúng dàng Hỏa tịnh là đem lại lợi ích cho chúng sinh hữu tình nhờ vào việc tịnh hóa môi trường, giúp tịnh hóa không khí, nguồn nước,... nhờ đó các chúng sinh sẽ bớt khổ đau và được giải thoát. Song song với sự tịnh hóa bên ngoài, chúng ta cũng thực hành tịnh hóa những nhiễm ô bên trong tâm mình. Như vậy, với pháp cúng dàng Hỏa tịnh, cả tâm và cảnh đều cần được tịnh hóa.

Sau này, khi Đức Liên Hoa Sinh truyền giáo pháp vào những nước trên đỉnh tuyết sơn Himalaya, Ngài gặp rất nhiều chướng ngại, sự ngăn trở của các quỷ thần tại các nước khiến cho Phật pháp không được phát triển. Ngài đã thiện xảo chế ra pháp cúng dàng Hỏa tịnh gồm các loại thuốc gia trì, các loại hương, gỗ thơm, ngũ cốc, ngũ dược, … Tất cả những thứ ấy được trộn lại, trì tụng chân ngôn gia trì sau đó đốt thành khói. Khói thơm ấy dâng lên cúng dường Phật, sau khi cúng dường Phật, khói thơm lan tỏa để cúng dường tất cả các quỷ thần, minh thần, thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa, các loài quỷ đói.

Pháp tu Hỏa tịnh có năng lực mạnh mẽ tịnh hóa nghiệp chướng bởi chúng ta không chỉ cúng dàng lên chư Phật, Bồ tát, chư vị quỷ thần mà còn bằng cách thỉnh mời các oan gia trái chủ đến dự đàn tràng để trả nợ. Việc dâng cúng phẩm vật đã được chú nguyện giúp các vị viên mãn mọi sở cầu, mọi tâm nguyện, đồng thời chuyển hóa tâm các vị thành tâm giác ngộ.

Đặc biệt, kết quả của việc cúng dường Hoả tịnh là chúng ta sẽ trả được tất cả các ân oán nợ nghiệp, các bệnh chướng sẽ dừng, các ma chướng có thể nhỏ như biệt nghiệp của một người, những chướng ngại thân tâm, lớn như cộng nghiệp thiên tai bão lụt của một đất nước cũng có thể dừng nếu chúng ta tu đúng pháp dưới sự hướng đạo của một bậc Thượng sư giác ngộ.

Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia khóa lễ Hỏa tịnh được cử hành hàng ngày tại Pháp hội Cầu an Đại bi Quan Âm (từ ngày 22 - 24/02/2019 DL) do đích thân Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa cử hành để tiêu trừ chướng ngại, cầu an, tăng phúc trường thọ cho bản thân và gia đình, cầu nguyện Hòa bình Thế giới, Quốc thái Dân an.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,927,479
Số người trực tuyến: