Xác định cấp độ tu tập của mình đang ở đâu? (phần cuối) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Xác định cấp độ tu tập của mình đang ở đâu? (phần cuối)

848
11/02/2017 - 23:06
(Trích Khai thị của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwang Drukpa trong chuyến viếng thăm Việt Nam, 2013)
Hành giả tu Đại thừa cần một bậc Thầy như thế nào?
Vậy hành giả tu Đại thừa cần một bậc Thầy như thế nào? Một bậc thầy của Đại thừa cần có hai phẩm hạnh. Thứ nhất là Thông Tuệ: nghĩa là bậc Thầy cần thông tỏ kinh điển Đại thừa và hiểu biết sâu sắc về giáo lý Đại thừa. Phẩm hạnh thứ hai là trọn đời các vị không bao giờ thoái Bồ Đề tâm, luôn sống vô ngã và giữ giới Bồ tát một cách thanh tịnh. Vô ngã là phẩm hạnh quan trọng bậc nhất của bậc Thầy trong Đại thừa, bạn có thể gọi đó là tình yêu thương vô ngã. Cho dù chưa đạt được vô ngã hoàn toàn, chưa được 100%, nhưng cũng phải được 80% hoặc ít nhất phải 50% vô ngã. Tâm vô ngã hay còn gọi là Bồ Đề Tâm, và trí tuệ hiểu biết, đó là hai phẩm hạnh không thể thiếu đối với một bậc Thầy của Đại thừa. Trong truyền thống của Đại thừa, bậc Thầy có thể được kính ngưỡng là Bồ tát, hoặc bậc Thầy là hóa thân Bồ tát, Đức Quan  m là Bồ tát v..v.. tuy có nhắc như vậy nhưng không phổ biến và cũng không nhắc đến Thầy là Phật. 

Kim Cương Thừa gồm vô số phương tiện thiện xảo
Khi bàn đến Kim Cương Thừa, bạn cần hiểu Kim Cương Thừa gồm vô số phương tiện thiện xảo để giúp chúng ta tu tập nhanh chóng đạt đến mục đích giác ngộ, giải thoát ngay trong một đời. Song nếu không có hiểu biết nền tảng Đại Thừa, có thể bạn sẽ thấy Kim Cương Thừa vô cùng phức tạp, khó hiểu. Như vậy để trở thành một hành giả tu tập Kim Cương Thừa, chúng ta cần phải có nền tảng căn bản của cả Tam thừa, nhất là đối với những hành giả sơ cơ như chúng ta, nhất định phải có sự trì giới thân, khẩu, ý. Bạn được phép tự chọn giới luật phù hợp với căn cơ của mình. Bên cạnh đó bạn cũng cần phải trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, bởi lẽ xét theo góc độ giáo lý và thực hành thì Đại  Thừa và Kim Cương Thừa vốn chung một nền tảng, không có sự khác biệt, có thể coi Kim Cương Thừa như một phần của Đại Thừa, sự khác biệt chỉ nằm trong phương pháp thực hành. Tóm lại bạn cần có Bồ Đề Tâm, nếu không thì động cơ nào khiến bạn muốn đạt thành giác ngộ trong đời này? Đúng là giác ngộ, vô ngã, từ bi rất cần thiết, nhưng trên hết, bạn có hiểu Kim Cương Thừa là gì, pháp thực hành chính trong Kim Cương Thừa là gì và cách thức nào để Kim Cương Thừa có thể chuyển hóa tâm? Phương pháp thực hành chính là thông qua quán tượng và an trụ trong tự tính tâm không tạo tác. Đây chính là hai phương pháp thực hành chính trong Kim Cương Thừa để chuyển hóa tâm.
(Cung điện Mandala)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,164,046
Số người trực tuyến: