Đức Phật của năng lực chữa lành | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Phật của năng lực chữa lành

1820
04/07/2022 - 19:06

“Tất cả mọi bệnh tật khổ đau đều bắt nguồn từ vô minh.

Vô minh không còn thì tất cả bệnh tật khổ đau cũng không còn.

Khi bệnh tật khổ đau tan biến thì hạnh phúc chân thật sẽ đến”

(Đức Gyalwang Drukpa khai thị tại Pháp hội quán đỉnh Đức Phật Dược Sư, Chùa Quang Ân, Thanh Trì, Hà Nội, tháng 3/2010)

Chư Phật ứng hiện vô số hóa thân, mỗi vị có một sắc thân, hình tướng khác nhau để phù hợp thời điểm, căn cơ vì lợi ích chúng sinh. Ví dụ, Đức Phật A Di Đà có sắc thân đỏ tượng trưng cho năng lực của tình thương yêu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có sắc thân vàng ròng tượng trưng cho sự thành tựu viên mãn. Đức Phật Dược Sư có sắc thân xanh dương chính là biểu trưng cho sức mạnh của năng lượng chữa lành thân tâm mà tất cả chúng ta đều cần đến!

 
Đức Phật Dược Sư là một bậc Giác ngộ, nghĩa là có Trí tuệ hay sự hiểu biết rốt ráo. Chúng ta quán tưởng mình trong hình tướng của Ngài để có được tam mật tương ứng, trưởng dưỡng được năng lực trí tuệ, từ bi như Ngài. Tay phải của Ngài duỗi trên đầu gối trong thế Thí nguyện ấn và trì giữ cây thảo dược. Thế ấn Thí nguyện tượng trưng cho sự cứu hộ độ trì chúng sinh của chư Phật, Bồ tát. Cây thảo dược biểu trưng khi chứng ngộ Phật tính, bạn sẽ không còn bất kỳ một loại thân bệnh và tâm bệnh nào. Tay trái của Ngài đặt trong tư thế thiền định ngay giữa trung tâm của thân, để ngửa cầm bình bát chứa đựng cam lồ diệu dược. Thế ấn thiền định thể hiện khi thành Phật chúng ta không còn bị phiền nhiễu bởi những trạng thái tiêu cực như tham lam, giận dữ,... và tâm của ta sẽ luôn an trụ trong trạng thái thiền định. Cam lồ tượng trưng khi chứng ngộ Phật tính, ta có thể đáp ứng viên mãn mọi mong cầu, ước nguyện của chúng sinh. Đức Phật an tọa trong tư thế kiết già tượng trưng khi chứng ngộ Phật tính, chúng ta sẽ không còn chịu bất kỳ khổ đau nào trong luân hồi. Như tất cả chư Phật, Đức Dược Sư cũng an tọa trên tòa sen, tượng trưng khi thành Phật, cho dù đang ở cõi Sa bà uế trược, chúng ta cũng không bị ảnh hưởng bởi những nhiễm ô, phiền não. Tất cả những trang sức, bảo báu xung quanh tòa của Ngài tượng trưng khi thành Phật, bạn sẽ hân hưởng mọi điều tốt đẹp trên thế giới này mà không bị phiền nhiễu khổ đau. Có thể giờ đây bạn cũng có vài điều tốt đẹp như tiền bạc, nhà cửa, bạn bè, gia đình,... nhưng những thứ này luôn gắn liền với khổ đau. Còn khi thành Phật, những thứ tốt đẹp lộng lẫy và huy hoàng hơn thế sẽ đến một cách nhậm vận tự nhiên mà không có bản chất khổ đau đi kèm. Bởi vậy, điều quan trọng nhất là bạn phải nhận ra được bản chất Phật tính của mình và thành tựu được từ bi, trí tuệ như Đức Phật!
 

Bạn hãy quán tưởng ở ba vị trí luân xa trán, cổ và tim Ngài an trí ba chữ chủng tử OM, AH, HUNG tượng trưng cho năng lượng Thân - Khẩu - Ý giác ngộ. Chữ “OM” tượng trưng cho năng lượng giác ngộ của Thân, chữ “AH” là năng lượng giác ngộ của Khẩu, chữ “HUNG” là năng lượng giác ngộ của Tâm. Trong ba năng lượng này thì năng lượng giác ngộ của Tâm là quan trọng nhất.

Chúng ta bắt đầu quán tưởng Đức Phật Dược Sư trên đỉnh đầu, hoặc có thể quán chính bản thân mình là Đức Phật Dược Sư, rồi quán tưởng mười phương ba đời chư Phật, chư Bồ tát đang vây quanh. Việc quán tưởng như vậy là cách tốt nhất để thiết lập sự kết nối tâm linh với các Ngài. Sự kết nối này đem lại cho chúng ta năng lượng bình an hạnh phúc. Muốn có được hạnh phúc chân thật, chúng ta cần phải phát triển được nguồn năng lượng miễn dịch có khả năng chống lại sự yếu đuối của tâm và sự suy kiệt của thân thể vật lý. Khi tâm không đủ mạnh, chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi lo âu, rất dễ cáu giận, buồn phiền, tuyệt vọng. Ngược lại, nếu biết trưởng dưỡng sức mạnh nội tâm, chúng ta sẽ giảm bớt giận dữ, ưu phiền và hạnh phúc chân thật sẽ đến. 


Khi thiền định về chân ngôn Dược Sư, chủng tử “HUNG” nằm ở giữa đĩa mặt trăng, chuỗi chân ngôn của Đức Phật Dược Sư: “Tayatha Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Radza Samudgate Soha” bao quanh. Chuỗi chân ngôn này xoay quanh chữ HUNG theo chiều kim đồng hồ, chuyển động trong thứ ánh sáng nhẹ nhàng, trong suốt. Việc quán tưởng ánh sáng là vô cùng quan trọng và cần thiết.

 
Chúng ta tiếp tục quán tưởng mình trong hình tướng Phật Dược Sư để nhận ra bản chất Phật, bản chất Như Lai tạng Nguyên thủy bên trong mình chính là Phật. Đức Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni,... tất cả chư Phật bản lai ở trong Như Lai tạng tính. Thông qua sự quán tưởng, ta có thể chứng ngộ bản chất Phật tính từ vô thủy kiếp vỗn sẵn có nơi mình. Chúng ta quán tự thân là Đức Dược Sư, và đặc biệt cần quán tưởng bậc Thượng sư đang trao truyền quán đỉnh cho mình chính là Đức Phật Dược Sư vì bản chất tâm của Ngài là Phật. Chúng ta không nên nhìn Ngài như một người phàm tình, mà nên tuyệt đối tin rằng bậc Căn bản Thượng sư của mình chính là hiện thân của mười phương chư Phật.
 Quý vị trì tụng theo nghi quỹ giản lược: thttp://drukpavietnam.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-duoc-su
 
File âm thanh

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,693,305
Số người trực tuyến: