Thuốc gia trì và Thần dược cam lộ cầu vồng | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thuốc gia trì và Thần dược cam lộ cầu vồng

3333
24/09/2016 - 08:00

Thuốc gia trì hay thuốc cam lồ có công dụng mang lại ân phúc gia trì cho người dùng, giúp hành giả nhanh chóng thành tựu pháp, chữa lành thân tâm bệnh, và đặc biệt có năng lực thù thắng giúp người lâm chung vượt qua những sóng gió của trạng thái trung gian sau khi chết và có một tái sinh tốt lành.

Quá trình làm thuốc gia trì đòi hỏi những điều kiện rất nghiêm ngặt. Người thỉnh pháp phải có tâm chí thành thanh tịnh, bậc Thượng sư chủ trì đàn lễ Đại thành tựu pháp thuốc gia trì phải là bậc Giác ngộ, từng bước nghi lễ phải tuân theo chính xác quá trình được dạy trong Kinh điển, Mật điển. Trước hết Tăng đoàn tập hợp và trộn lẫn các nguyên liệu thảo dược lấy từ các vùng thánh địa, những cây này đã hấp thụ năng lượng tinh túy của vũ trụ từ khi còn là một mầm mống. Nguyên liệu được trộn cũng bao gồm xá lợi chư Thượng sư giác ngộ, các bậc Đại Thành tựu giả hoặc xá lợi Phật. Ngay quá trình trộn cũng đòi hỏi hành giả phải thiền định tự thân là Bản tôn và trộn theo tiến trình nhất định. Hỗn hợp này được nặn thành hình vị Phật Bản tôn của đàn pháp, khoác các sức trang hoàng và đặt trong Mandala của nghi lễ. Sau đó Tăng đoàn cử hành nghi lễ Đại thành tựu pháp và cầu nguyện suốt ngày đêm liên tục trong vòng 100 ngày (hay ít nhất là 49 ngày), cho đến khi gặp cảm ứng cát tường (tượng thuốc mọc tóc hoặc phát sáng, linh kiến mặt trăng và mặt trời nhập làm một...) có nghĩa là thuốc đã thành tựu pháp và có thể tạ đàn. Sau đó, tượng thuốc Phật Bản tôn được chia nhỏ ra thành dạng viên và có thể được dùng. Bởi vậy, một viên thuốc gia trì cam lồ nhỏ hơn đầu que tăm cũng đã chứa đựng vô số công đức và năng lượng tâm linh của Từ bi và Trí tuệ.


(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trong chuyến viếng thăm Việt Nam, 2007)

Thuốc cam lồ gia trì có thể được ngậm, pha cùng nước nóng để uống hay mang theo người để hộ thân. Việc thụ nhận thuốc gia trì với tín tâm chân thật sẽ tránh đọa lạc vào ba đường dữ, mọi chướng ngại tiêu trừ, được sự trường thọ viên mãn. Thuốc cần được bảo quản ở môi trường khô và kín đáo, ở nơi người hay thú vật không thể bước qua.

Xuất phát từ lòng từ bi vô hạn, chư Phật Bồ tát có thể hóa hiện thành những hình tướng vô tình nhằm truyền trao năng lượng gia trì và giác ngộ qua các cách thức khác nhau như: Kiến tức giải thoát (những thánh tích và tôn tượng linh thiêng), Văn tức giải thoát (như giáo pháp Bardo) và Nếm tức giải thoát (như là thần dược cam lộ).

Thần Dược Cam Lộ Cầu Vồng thuộc về loại nếm tức giải thoát. Thần dược này được chiết xuất từ loại cỏ quý giá linh thiêng có tên là Tsa Lu-du-Dorjee, chỉ mọc tại thánh địa Tsari (Phật địa của đức Chakrasamvara). Người ta đã nhiều lần chứng kiến cầu vồng xuất hiện trên xác các loài động vật khi chúng chết tại thánh địa Tsari, và tin rằng những loài vật hoang dã nhờ ăn được loại cỏ này mà có thể giải thoát vãng sinh về cảnh giới Cực Lạc.

Trong Truyền thừa Phật giáo Drukpa, loại cỏ linh thiêng này được sử dụng làm thành phần chính bào chế Thần Dược Cam Lộ Cầu Vồng có tên là Jastug Rilbu (có nghĩa là cam lồ giúp chúng sinh giác ngộ thân cầu vồng). Truyền thuyết kể rằng loại cỏ linh thiêng này chỉ có thể được phát hiện bởi các đời hóa thân của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa vì ngài là thị hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Do đó, Thần Dược Cam Lộ Cầu Vồng là Pháp bảo độc nhất vô nhị của Truyền thừa Drukpa.

Một thành phần quan trọng khác của Thần Dược Cam Lộ Cầu Vồng là xá lợi của chư Phật và chư Bồ tát. Trong thực hành Lục độ Ba la mật, Bồ tát cần tích lũy công đức bằng nhiều phương tiện, công hạnh khác nhau, bao gồm bố thí tài vật, bố thí thân và thậm chí bố thí cả mạng sống của mình. Chư Bồ tát hồi hướng công đức từ những thiện hạnh này để lợi lạc tất cả chúng sinh, không chỉ khi các ngài còn trụ thế mà cả sau khi các ngài đã viên tịch. Đây chính là lý do tại sao các bậc Đại Thượng sư sau khi viên tịch đã để lại xá lợi với hình tướng chư Phật Bản tôn và chủng tử linh thiêng. Những thị hiện diệu kỳ này giúp chúng sinh phát khởi tín tâm sâu sắc về quy luật Nghiệp cũng như giúp trưởng dưỡng tâm chí thành, chính tín và hiểu biết chân chính về con đường đạo.

Việc bào chế Thần Dược Cam Lộ Cầu Vồng cần tổng hợp những chất tinh túy, linh thiêng, bao gồm loại cỏ Tsa Lu due Dorjee, xá lợi tôn quí của các bậc giác ngộ, nước cam lồ của Thượng sư Liên Hoa Sinh và nhiều chất liệu linh thiêng khác. Sau khi bào chế, các viên Thần Dược Cam Lộ được cúng dàng trong đàn tu trì Phật Bản tôn Chakrasamvara trong khoảng thời gian cho tới khi từ Thần Dược Cam Lộ xuất hiện những dấu hiệu thù thắng như tỏa ánh hào quang, diệu hương và lửa.

Kinh văn dạy rằng, nếu ai được uống hoặc mang theo bên mình viên Thần Dược Cam Lộ Cầu Vồng với trọn vẹn tâm chí thành, người đó sẽ chứng ngộ chân lý tối thượng Đại Thủ Ấn, hay tính không bất khả phân với vạn pháp. Thần Dược Cam Lộ này còn có tác dụng chữa khỏi trọng bệnh, có khả năng bảo hộ chúng sinh khỏi vũ khí, độc dược, giúp tịnh hóa các giác quan, không bị đọa lạc vào ba cõi thấp Đia ngục, Ngã quỉ, Súc sinh.

Vì năng lực gia trì của Thần Dược Cam Lộ Cầu Vồng dựa trên chân lý duyên khởi, diệu dụng của loại thuốc này phụ thuộc vào mức độ của tâm dâng hiến và tri kiến đúng đắn của người thọ dụng.


(Tôn tượng Đức Pháp Vương đời thứ IV - Gyalwang Drukpa Kunkhyen Pema Karpo tại tự viện Drukp Amitabha Moutain, Nepal)

Theo truyền thống, Thần Dược Cam Lộ thường được ban cho chúng sinh vào lúc cận tử. Sự thành khẩn sám hối của người cận tử về những ác nghiệp trong cuộc đời,  lòng từ bi xót thương hướng về những người đồng cảnh ngộ và tâm chí thành phát khởi từ những lời khai thị cùng với Thần Dược Cam Lộ được thọ dụng, tất cả cộng hưởng sẽ tạo thành một năng lực chuyển hóa nghiệp mạnh mẽ theo hướng tích cực. Người hấp hối có thể nương theo đó mà được vãng sinh về cõi Tịnh độ do hạnh nguyện của chư Phật đã từng phát nguyện. Vì năng lực mạnh mẽ như thế nên nhiều thế kỷ qua, người dân dãy Himalaya luôn tìm kiếm những viên Thần Dược Cam Lộ Cầu Vồng của Truyền thừa Drukpa. Những ai đã được thọ dụng Thần Dược Cam Lộ này khi đến giờ phút lâm chung sẽ có được tâm bình an và niềm xác tín rằng mình sẽ không bị đọa lạc vào những cảnh giới của các cõi dưới.

Thần Dược Cam Lộ Cầu vồng như thế vô cùng quý giá. Tuy nhiên, trong lịch sử chỉ có Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ tư và thứ chín là từng bào chế loại thuốc này và hiện chỉ còn một lượng ít thuốc được truyền lại. Để đảm bảo có thể ban phát bình đẳng lợi ích gia trì của Thần Dược Cam Lộ tới tất cả những ai có tâm mong cầu, các Thượng sư Truyền thừa Drukpa thường dùng một phần nhỏ của viên thuốc cầu vồng được truyền trao từ Thượng sư đời trước, hòa trộn với những thuốc gia trì, dược liệu linh thiêng khác để bào chế nên những viên thuốc con, còn được gọi là Thần Dược Cam Lộ Tử.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,501,787
Số người trực tuyến: