Giới thiệu về pháp tu Phowa - Chuyển di tâm thức | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giới thiệu về pháp tu Phowa - Chuyển di tâm thức

5843
09/01/2014 - 00:00

a.Lợi ích lớn lao của Pháp thực hành Chuyển di tâm thức

Theo Nguyên thủy Phật giáo để thành Phật giác ngộ phải trải qua ba đại A tăng kỳ kiếp, theo Đại thừa mất Một đại kiếp, còn theo Kim cương thừa, có những phương tiện thiện xảo giúp những hành giả có đủ căn cơ có thể chứng đạt giác ngộ hoàn toàn chỉ trong một đời, một vài năm hay thậm chí một ngày. Đặc biệt trong đó, pháp tu Phowa – chuyển di tâm thức được biết đến như một phương tiện giải thoát tức thì, là pháp tu cốt yếu của các hành giả Kim cương thừa. Những hành giả với tâm chí thành thanh tịnh và mạnh mẽ có thể thành tựu pháp đạt giải thoát trong vòng vài ngày, và trong trường hợp những hành giả thượng thừa, chỉ trong khoảng thời gian một hay hai ngày. Các hành giả biết tinh tấn trì giữ thực hành pháp này cũng có thể tự hộ niệm giải thoát khi cái chết xảy đến. Hơn thế nữa, đây là phương tiện thù thắng để hành giả có thể giúp đỡ và hộ niệm giải thoát những người đang trong tiến trình chết.

Về phương pháp, Phowa là một pháp tu thù thắng nhằm chuyển di tâm thức của người chết tức thời vãng sinh về cõi Tịnh độ của chư Phật, trong đó, phổ biến nhất là cõi Tịnh độ của Đức Amitabha A Di Đà Phật. Điểm căn bản trong pháp tu Phowa là bạn cần chuyển di tâm thức của mình hợp nhất với trí tuệ toàn giác của Đức Amitabha A Di Đà Phật, cũng có nghĩa là chuyển hóa tâm thức nhiễm ô thành trí tuệ giác ngộ.

Đặc biệt Pháp tu này rất phù hợp với những hành giả chưa đủ điều kiện thuận duyên để thực hành Phật pháp một cách tinh tấn, miên mật trong cuộc sống hiện tại. Ngay cả khi bạn không thực sự biết nhiều về Pháp tính diệu minh hay Phật tính, Phowa chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được giác ngộ hay tái sinh vào cảnh giới cao hơn. Tất nhiên, việc đó tùy thuộc vào loại Phowa nào bạn thực hành, tùy theo khả năng cũng như tính cách của bạn và đặc biệt là sự tích lũy kinh nghiệm thực hành của bạn mà sự chuyển di tâm thức sẽ đạt được kết quả tương ứng.

Pháp tu Phowa không chỉ là phép chuyển di tâm thức dành cho người đang trong tiến trình chết, mà nó cũng chính là một phép thực hành quan trọng cho người đang sống. Pháp này giúp hành giả thành tựu giác ngộ một cách nhanh chóng mà không phải tốn quá nhiều công phu tu tập.

b. Động cơ thực hành Phowa

Cũng như tất cả các pháp thực hành trong Kim Cương Thừa nói riêng và trong Phật giáo nói chung, động cơ tu tập bao giờ cũng là điểm quan trọng đầu tiên mà hành giả phải hết sức lưu ý. Động cơ nhỏ hẹp ích kỷ sẽ mang đến kết quả nhỏ bé, động cơ rộng lớn vị tha sẽ mang lại kết quả thù thắng. Bởi vậy, để bắt đầu thực hành Phowa, bạn cần phát tâm Bồ đề rộng lớn, cầu nguyện thành tựu pháp tu này vì sự lợi ích của hết thảy chúng sinh. Bởi thế bạn cần phải suy nghĩ thấu đáo về sự thực hành Kim Cương thừa, cần nhất tâm tỉnh thức, tập trung thiền định và phát khởi lòng từ bi. Đây là những thực hành căn bản của Kim Cương thừa.

c. Một số yêu cầu của pháp tu Phowa

Điều kiện tiên quyết để thành tựu Phowa, bạn phải có lòng chí thành thanh tịnh hướng đến Căn bản Kim cương Thượng sư và phải thụ nhận quán đỉnh, khẩu truyền Phowa từ một bậc Thượng sư giác ngộ. Nếu không có đức tin và lòng chí thành thì không thể thành tựu Phowa. Còn nếu có lòng chí thành tuyệt đối, bạn có thể đạt giác ngộ ngay lập tức. Đối với khóa thực hành lần này, đó là cơ duyên được đón nhận quán đỉnh khẩu truyền và thực hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bậc Toàn tri Tôn quý, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc được kính ngưỡng là chân hóa thân Quan Âm đứng đầu dòng truyền thừa Drukpa quang vinh. Hành giả tham dự cũng cần có hiểu biết và kinh nghiệm thực hành các pháp tu tập Bản tôn, nắm cốt yếu của việc thiền định quán tưởng tự thân là Phật Bản tôn. Sau khi được truyền trao quán đỉnh, bạn cần tinh tấn, chuyên cần thực hành một cách Ba la mật pháp tu này. Cần lưu ý không thực hành pháp tu này trước đông người, đặc biệt trước những ai chưa được khẩu truyền về Phowa.

Ngoài ra, khi đã thành tựu Phowa, bạn cần chia sẻ năng lực này để lợi ích cho chư hương linh, quỷ thần và mọi chúng sinh khác đang đau khổ lầm mê trong thân trung ấm. Theo cách đó, nếu gặp bất cứ ai, bất cứ hữu tình hàm thức nào, dù là con người hay thậm chí một con muỗi bị chết, bạn cần trợ duyên giúp chúng sinh đó đạt được giải thoát giác ngộ bằng phương pháp Phowa.

Nói tóm lại, bạn cần phải tự giúp bản thân bằng cách nỗ lực trưởng dưỡng tâm chí thành, khai mở từ bi, trí tuệ và tinh tấn thiền định ngay khi bạn còn sống. Mặc dù bạn có thể thỉnh cầu sự trợ duyên từ người hộ niệm, nhưng vì bản chất của vô thường, bạn không bao giờ có thể biết mình sẽ chết ở đâu, khi nào và bằng cách nào, nên bạn không thể dựa dẫm hoàn toàn vào sự trợ giúp này được. Bởi vậy, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng hành trang và tư lương cho cái chết. Đón nhận sự gia trì và hướng đạo từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa do đó là cơ hội hy hữu và quý giá nhất để bạn có thể có tự tin và hạnh phúc và khi lâm chung có thể an bình vì lợi ích bản thân và tất cả chúng sinh.

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,549,003
Số người trực tuyến: