PHÁP HỘI CẦU AN ĐẠI BI QUAN ÂM 2019 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

PHÁP HỘI CẦU AN ĐẠI BI QUAN ÂM 2019

847
01/03/2017 - 21:59
Việt Nam
NGÀY 1: GIA TRÌ CÁT TƯỜNG (thứ sáu - 22/02/2019)
- Khai đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2019
- Đại lễ Hợp Long và triều bái cầu Đại lạc Kim Cương Mandala - còn gọi là Bảo châu Như Ý, kiệt tác nghệ thuật độc đáo
- Thần lực gia trì “Giải thoát qua chiêm bái” các Pháp bảo Mật thừa (đang giữ kỷ lục Việt Nam) là "Tranh gấm Thongdrol Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn" và "Đại Mandala Phật Quan Âm bằng ngọc đá quý"
NGÀY 2: KHIỂN TRỪ CHƯỚNG NGẠI (thứ Bảy, 23/02/2019)
- Chiêm bái và cầu nguyện Tám Vị Phật Bản Tôn Hộ Mệnh (tương ứng với năm tuổi của mỗi người) lần đầu được giới thiệu
- Đại lễ khiển trừ chướng ngại linh thiêng và đầy uy lực - Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara Yuldhog
- Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh Cát tường Phật mẫu Mahakali
- Đêm nhạc Phật giáo “Tây Thiên Ca” cúng dường Phật Quan Âm
NGÀY 3: VIÊN MÃN TÂM NGUYỆN (chủ nhật, 24/02/2019)
- Đại lễ cúng dàng Liên Hoa đăng, vi nhiễu 13 vòng Đại Bảo Tháp
- Đại lễ Cầu siêu Jangwa, quán đỉnh ‎cộng đồng 100 chư Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh giải thoát siêu độ hương linh cửu huyền thất tổ
- Pháp hội quán đỉnh Tam Bộ Phật Trường Thọ ban gia trì sức khỏe. ‼️
Xem lịch trình chi tiết tại website:
http://www.drukpavietnam.org/thong-ba...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,738,492
Số người trực tuyến: