Các Nghi quỹ tu trì giản lược | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Các Nghi quỹ tu trì giản lược

1470
05/05/2013 - 00:00
DANH MỤC NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC

7. Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật Vô Lượng Thọ, xem tại đây

8. Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu, xem tại đây

9. Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Trí tuệ Văn Thù, xem tại đây

10Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Bạch Độ Phật Mẫu, xem tại đây

11. Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Thủ , xem tại đây

12. Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Tôn Thắng Phật Mẫu, xem tại đây

13. Nghi quỹ tu trì giản lược Bản tôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xem tại đây

14. Nghi quỹ tu trì giản lược Bản tôn Kim Cương Tát Đoả, xem tại đây

(Lưu ý: Bạn cần có trình duyệt đọc file PDF, có thể tải tại đây

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,034,525
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT