Trì tụng Chân ngôn | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trì tụng Chân ngôn

13647
07/04/2017 - 11:00
Drukpa Việt Nam xin chia sẽ cùng quý vị Phật tử và chư Thiện hữu những chân ngôn vi diệu được chính Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trì tụng.
File âm thanh
A DI ĐÀ PHẬT
Nặc danh 10 months 2 tuần
Om ma ni Padme hum
Nặc danh 10 months 2 tuần
A DI ĐÀ PHẬT
Nặc danh 10 months 2 tuần
Tuyệt vời..
Nặc danh 10 months 2 tuần
Om mani padme hum!
Nặc danh 11 months 3 tuần
Om mani padme hum!
Nặc danh 11 months 3 tuần

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 686,987
Số người trực tuyến: