Trì tụng Chân ngôn | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trì tụng Chân ngôn

14745
07/04/2017 - 11:00
Drukpa Việt Nam xin chia sẽ cùng quý vị Phật tử và chư Thiện hữu những chân ngôn vi diệu được chính Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trì tụng.
File âm thanh
A DI ĐÀ PHẬT
Nặc danh 1 năm 1 tuần
Om ma ni Padme hum
Nặc danh 1 năm 1 tuần
A DI ĐÀ PHẬT
Nặc danh 1 năm 1 tuần
Tuyệt vời..
Nặc danh 1 năm 1 tuần
Om mani padme hum!
Nặc danh 1 năm 1 tháng 1 tháng
Om mani padme hum!
Nặc danh 1 năm 1 tháng 1 tháng

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 762,809
Số người trực tuyến: