Trì tụng Chân ngôn | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trì tụng Chân ngôn

16830
07/04/2017 - 11:00
Drukpa Việt Nam xin chia sẽ cùng quý vị Phật tử và chư Thiện hữu những chân ngôn vi diệu được chính Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trì tụng.
File âm thanh
A DI ĐÀ PHẬT
Nặc danh 1 năm 5 months
Om ma ni Padme hum
Nặc danh 1 năm 5 months
A DI ĐÀ PHẬT
Nặc danh 1 năm 5 months
Tuyệt vời..
Nặc danh 1 năm 5 months
Om mani padme hum!
Nặc danh 1 năm 6 months
Om mani padme hum!
Nặc danh 1 năm 6 months

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,034,587
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT