Video tiết mục kịch lịch sử đản sinh của bậc Hóa thân Bồ Tát do các chư Ni Tây Thiên cùng các Phật tử Drukpa biểu diễn cúng dàng Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche cùng Tăng đoàn và đại chúng tham dự Pháp hội, tối ngày 30/04/2014.

Tin liên quan

18/02/2015 - Birthday Celebration & Sengey Tsewa Retreat 2015

18/02/2015 - Thông điệp đầu năm 2015 của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

03/12/2014 - Video chuyến bộ hành sinh thái Eco Pad Yatra lần thứ 7

30/11/2014 - Love in Action - Yêu thương trong hành động

30/11/2014 - Clip Yêu Thương trong Hành Động phần 1 & 2

22/08/2014 - Lễ Vu Lan chùa Phù Nghì Tây Thiên

08/08/2014 - Đại lễ cầu siêu tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên

16/05/2014 - Tâm an lạc - Cuốn cẩm nang hữu ích trong cuộc sống bận rộn

08/05/2014 - Clip Giới thiệu đại lễ cầu siêu cầu Quốc thái dân an và hòa bình thế giới ngày 09/05/2014

06/05/2014 - Video Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche thăm Vịnh Hạ Long