Video tiết mục kịch lịch sử đản sinh của bậc Hóa thân Bồ Tát do các chư Ni Tây Thiên cùng các Phật tử Drukpa biểu diễn cúng dàng Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche cùng Tăng đoàn và đại chúng tham dự Pháp hội, tối ngày 30/04/2014.

Tin liên quan

25/08/2015 - Tiểu sử và công hạnh Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

25/05/2015 - The Dragon Yogis (phụ đề tiếng Việt)

23/05/2015 - Pray for Nepal 2015

18/02/2015 - Birthday Celebration & Sengey Tsewa Retreat 2015

18/02/2015 - Thông điệp đầu năm 2015 của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

03/12/2014 - Video chuyến bộ hành sinh thái Eco Pad Yatra lần thứ 7

30/11/2014 - Love in Action - Yêu thương trong hành động

30/11/2014 - Clip Yêu Thương trong Hành Động phần 1 & 2

22/08/2014 - Lễ Vu Lan chùa Phù Nghì Tây Thiên

08/08/2014 - Đại lễ cầu siêu tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên