Video tiết mục kịch lịch sử đản sinh của bậc Hóa thân Bồ Tát do các chư Ni Tây Thiên cùng các Phật tử Drukpa biểu diễn cúng dàng Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche cùng Tăng đoàn và đại chúng tham dự Pháp hội, tối ngày 30/04/2014.

Tin liên quan

22/11/2015 - Pháp Hội Đại Bi Quan Âm Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An Tỷ Biến Chân Ngôn Đại Thành Tựu Pháp

30/10/2015 - Tổng hợp lễ khai đàn và tạ đàn Pháp hội tỷ biến chân ngôn Quan Âm

29/10/2015 - Lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

16/10/2015 - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại buổi tọa đàm "Thiên nhiên, Con người, Một thế giới"

14/10/2015 - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trả lời phỏng vấn VTV9

14/10/2015 - Công hạnh và tâm nguyện Bậc hoá thân Liên Hoa Sinh, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

14/10/2015 - Chiến dịch Sống Giản Đơn

07/10/2015 - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đến Việt Nam, truyền thông điệp hòa bình trên VTV

04/10/2015 - Pháp Vương Drukpa cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

04/10/2015 - Hàng nghìn người Sài Gòn chào đón Pháp Vương Drukpa