Tin liên quan

03/10/2015 - Pháp hội Đức Pháp Vương tại chùa Vĩnh Nghiêm ngày 03/10/2015

02/10/2015 - Pháp hội Đức Pháp Vương tại chùa Hoàng Long ngày 02/10/2015

02/10/2015 - Đức Pháp Vương thăm chùa Hà Tiên ngày 01/10/2015

27/09/2015 - Vũ điệu tám hóa thân Liên Hoa Sinh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

27/09/2015 - Hình ảnh Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 27/09/2015

26/09/2015 - Đại lễ gia trì cát tường thù thắng an vị xá lợi Phật tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

25/09/2015 - Đại lễ cầu siêu tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên chiều ngày 25/09/2015

25/09/2015 - Hình ảnh Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên ngày 25/09/2015

24/09/2015 - Hình ảnh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tham dự Tọa đàm “Tuổi trẻ, Trí tuệ trong Hành động” tại Hà Nội

22/09/2015 - Hình ảnh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tham dự Tọa đàm “Thiên nhiên - Con người: Một Thế Giới” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội