Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỨC PHÁP VƯƠNG VÀ ĐỨC NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
  • Các nghi thức nên thực hiện khi đến chỗ làm việc vào năm mới
  • Cách thức xông đốt các vật phẩm tịnh hóa trước Giao thừa
  • TỔNG HỢP 5 VIỆC QUAN TRỌNG CẦN LÀM TRƯỚC GIAO THỪA
  • YDA VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH TẾT YÊU THƯƠNG ĐẾN VỚI HỌC SINH DÂN TỘC NỘI TRÚ QUẢNG BÌNH
  • Tích luỹ công đức vào các ngày vía Phật
  • SỰ TỈNH THỨC LÀ MỘT MÓN QUÀ
  • Đức Phật – Bậc Thầy về giáo dục tâm linh

Tin mới nhất

Đời sống luân hồi bắt nguồn từ việc nảy sinh dục vọng. Tham muốn là nguyên nhân căn bản tạo ra tất cả các phiền não và hoạt động thế gian. Đó là lý do tại sao thế giới mà chúng ta đang sống được gọi...
Pháp Nyungney là pháp tu thực hành về Đức Quan Âm Thập Nhất Diện Thiên Thủ Thiên Nhãn đoạn thực Bát Quan Trai Giới. Đây là một trong những phương pháp thực hành vô cùng quan trọng của Kim Cương Thừa...
Trong chính văn kinh Hoa Nghiêm, Đại Bồ tát Phổ Hiền khen ngợi công đức thù thắng của Như Lai rồi bảo Thiện Tài rằng: “Này Thiện nam tử! Mười phương Phật nói công đức của Như Lai trải số kiếp nhiều...
Xin chúc mừng sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche! Chúng con xin thành kính tri ân sự hiện diện của Thượng sư trong cõi Sa bà, nguyện cầu Ngài...

Sự kiện nổi bật

Việt Nam
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

Tin xem nhiều

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,346,929
Số người trực tuyến: