alt

(Click on the image to view full size)

Tin liên quan

27/12/2014 - Wisdom and Compassion

27/12/2014 - Trí tuệ và Tình yêu thương

12/12/2014 - Pháp Vương Drukpa chia sẻ bí quyết sống hạnh phúc

11/12/2014 - Lễ bổ nhiệm trụ trì bảo tháp Mandala Tây Thiên

11/12/2014 - Hạnh phúc tại tâm

07/12/2014 - Lễ động thổ Hồ Hương Thủy và bổ nhiệm Trụ trì Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên Với sự hiện diện gia trì của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

13/10/2014 - Hàng nghìn người chứng kiến đúc tượng Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt

11/08/2014 - Dự Vu Lan và khóc

04/08/2014 - Mùa của sự tri ân và tình yêu thương

12/06/2014 - Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện