alt

(Click on the image to view full size)

Tin liên quan

12/06/2014 - Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện

19/05/2014 - Hãy thực hành và nương vào sự gia trì vô uý của Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara

14/05/2014 - Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa muốn kiếp sau là người Việt

14/05/2014 - Đức Pháp Vương Drukpa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

14/05/2014 - Đức Pháp Vương Drukpa cầu siêu ở Quảng Bình

14/05/2014 - Người Quảng Bình rơi nước mắt trong lễ cầu siêu liệt sĩ

12/05/2014 - Ra mắt cuốn sách “Tâm An Lạc” của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

09/05/2014 - Đức Pháp Vương Drukpa dự Đại lễ cầu siêu tại Hoàng thành Thăng Long

09/05/2014 - Hồi ký hành trình về nghĩa trang Trường Sơn

08/05/2014 - Thông bạch khóa Đại lễ Cầu siêu cầu Quốc thái dân an và Hòa bình thế giới tại Hoàng Thành Thăng Long ngày 09/05/2014