alt

(Click on the image to view full size)

Tin liên quan

13/10/2014 - Hàng nghìn người chứng kiến đúc tượng Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt

11/08/2014 - Dự Vu Lan và khóc

04/08/2014 - Mùa của sự tri ân và tình yêu thương

12/06/2014 - Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện

19/05/2014 - Hãy thực hành và nương vào sự gia trì vô uý của Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara

14/05/2014 - Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa muốn kiếp sau là người Việt

14/05/2014 - Đức Pháp Vương Drukpa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

14/05/2014 - Đức Pháp Vương Drukpa cầu siêu ở Quảng Bình

14/05/2014 - Người Quảng Bình rơi nước mắt trong lễ cầu siêu liệt sĩ

12/05/2014 - Ra mắt cuốn sách “Tâm An Lạc” của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa