alt

(Click on the image to view full size)

Tin liên quan

05/06/2015 - Trẻ em, Phật tử nhặt rác tại danh thắng Tây Thiên

19/05/2015 - Cầu siêu cho các nạn nhân động đất Nepal: Yêu thương trong hành động

14/05/2015 - Sự quả cảm của các ni sư Nepal tập võ Việt Nam

13/05/2015 - Ghi chép từ khóa Đại lễ cầu siêu nạn nhân động đất Nepal

05/05/2015 - Ni cô Nepal học võ từ thầy Việt, giúp đỡ nạn nhân động đất

01/05/2015 - Pháp Vương Gyalwang Drukpa kêu gọi cứu trợ động đất Nepal

31/03/2015 - Mỗi bát cháo thêm một bữa no

27/02/2015 - Chương trình Đức Pháp Vương Gyawang Drukpa cùng Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa thăm Singapore

19/02/2015 - Mừng Xuân An Lạc 2015

19/02/2015 - HAPPY LOSAR 2015