Thời báo Hindu Express – Shimla Edition 23/5/2009

Trưởng dòng Truyền Thừa Drukpa (theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa), Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII (người đứng giữa) sẽ dẫn đầu chuyến Bộ Hành Triều Bái Thánh Địa Padyatra từ ngày 23/5/2009 đến ngày 3/7/2009. Chuyến bộ hành Padyatra dài 400 km sẽ đi qua Manali và bang Himachal Pradesh trước khi kết thúc tại Ladakh đúng vào dịp Lễ hội chùa Hemis. Khoảng 750 tăng ni Phật tử sẽ tháp tùng Ngài trong chuyến hành hương Padyatra này. Pháp Vương Gyalwang Drukpa nói với giới truyền thông thành phố Chandigarh ở Khu 22 hôm thứ sáu rằng: ‘Trong thời đại khủng hoảng kinh tế ngày nay, xung đột chiến tranh và tật bệnh lan tràn khắp thế giới, người dân kêu than mong mỏi sự giúp đỡ. Chuyến hành hương Padyatra này sẽ dẫn dắt chúng ta trở về với tự tính tâm bản lai giác ngộ trong mỗi người.’

KAMLESHWAR SINGH

Tin liên quan

12/10/2015 - Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tọa đàm trong chương trình "Góc nhìn Phật Giáo" Truyền hình France 2 tại Cộng hòa Pháp

09/04/2015 - Ý nghĩa của ngày sinh nhật

24/12/2014 - Chương trình chuyên tu Pháp Thí thân Bát nhã Ba la mật Sengey Tsewa và Lễ sinh nhật Đức Pháp Vương 03/2015

05/07/2014 - Khóa chuyên tu “Hành trình Của Những Hành Giả Yogi Truyền thừa Drukpa” tại Bhutan

15/05/2014 - Chính phủ Ấn Độ phát hành tem bưu chính Truyền thừa Drukpa

12/05/2014 - Ra mắt ấn bản quốc tế tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt cuốn “Restful Mind – Tâm An Lạc”, tác phẩm của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

12/05/2014 - Đừng lo lắng, Phương pháp hóa giải từ cuốn sách Tâm An Lạc

12/05/2014 - Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tọa đàm trong chương trình "Góc nhìn Phật Giáo" Truyền hình France 2, Cộng hòa Pháp

17/03/2014 - Official visit of His Holiness The Gyalwang Drukpa, His Eminence Thuksey Rinpoche and The Drukpa Sangha

31/01/2014 - Phowa Retreat & Birthday Celebration, 5th-11th March 2014