Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • Lễ lạy - Phương pháp tích lũy công đức và tiêu trừ nghiệp chướng
  • Nền tảng cho hành giả bắt đầu thực hành tu tập theo Kim Cương thừa
  • Thực hành tinh túy của Truyền thừa
  • Liều thuốc tuyệt vời giúp bạn giải quyết mọi rắc rối
  • Căn Bản Thượng Sư Là Một Vị Phật
  • Bảo tháp - Lịch sử và Ý nghĩa
  • Thông điệp tháng Saga Dawa: Phát tâm đại bi là cách hiệu quả nhất để tích lũy công đức!
  • Năng lực của chân ngôn

Tin mới nhất

Đại Huyền Kim Cương Hộ pháp Mahakala được coi là sắc tướng uy mãnh do Đức Quan Âm Đại Bi hóa hiện, nêu biểu thần lực, trí tuệ và các công hạnh bi mẫn uy mãnh của chư Phật. Mahakala là Hộ pháp hàng...
Sự Quy y chân chính sẽ giúp hành giả định hướng đúng đắn cho hành trình tu tập của mình, từ đó đạt được mục đích tối hậu giải thoát giác ngộ. Quy y chân chính phải được xuất phát từ động cơ chân...
Khi thực hành lễ lạy hãy ý thức rằng, tay phải chúng ta tiêu biểu cho từ bi, còn tay trái tiêu biểu cho trí tuệ. Khi chúng ta chắp hai tay lại, điều đó tiêu biểu cho sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ...
Trước đây Kim Cương thừa được trì giữ trong bí mật, và chỉ những đệ tử sẵn sàng hiểu biết thực tại tuyệt đối mới được truyền trao bởi nếu hành giả không có những tri kiến căn bản về vô thường, xả ly...

Sự kiện nổi bật

Việt Nam
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

Tin xem nhiều

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,722,908
Số người trực tuyến: