CẦU NGUYỆN NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BAIRO RINPOCHE NHANH CHÓNG HÓA THÂN CHUYỂN THẾ. | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

CẦU NGUYỆN NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BAIRO RINPOCHE NHANH CHÓNG HÓA THÂN CHUYỂN THẾ.

781
02/05/2017 - 22:41
Drukpa Việt Nam

Ngày 18/9, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đông đảo Phật tử cùng chư Tăng Ni dưới sự chủ trì của các quý Thầy đã cử hành khóa lễ phóng sinh, cúng dàng đèn. Rất nhiều chú cá, lươn, ốc, ... đã được cứu mạng sống, được Quy y, tịnh hóa nghiệp chướng, nương Tam bảo sớm vãng sinh Tịnh độ. Mọi công đức với tâm nguyện hồi hướng Đức Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế lợi ích chúng hữu tình.

 

 

Nhiếp Chính Vương Bairo Rinpoche, hóa thân thứ 36 của Đại dịch giả Vairochana - Bậc Thầy tâm linh của hệ thống Tự viện Zhichen và Tự viện Zhichen Bairo Ling, Phụ thân tôn kính của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, gần đây đã thị hiện thể nhập Pháp giới để nhắc nhở chúng ta về vô thường.

Để Ngài thuận duyên thể nhập Sa bà lợi ích chúng sinh, tôi thỉnh cầu tất cả các đệ tử - tăng ni, Phật tử, cư sỹ ở các tự viện, trung tâm tu tập trên toàn thế giới từng có phúc duyên kết nối tâm linh với Nhiếp Chính Vương Bairo Rinpoche treo nhiều cờ nguyện, thực hành phóng sinh, pháp hội cúng dường và trì tụng càng nhiều càng tốt Lời cầu nguyện Nhiếp Chính Vương Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế, đặc biệt là vào các ngày Chủ Nhật, đến hết tuần thứ bảy. Xin cảm niệm tri ân công đức!

~ Gyalwa Dokhampa

 

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,243,587
Số người trực tuyến: